(©Minehava 1996)

Tabák, hul a nuz, busím, vstávej uz
Oci ospalý, vsak to rozbalís, jen chtít!

Tabák, hul a nuz, busím, vstávej uz
Stíty z ocele, vzhuru prátelé!

Tak jen pojd', celá Severní ctvrtka je v tmách
Ze más strach? Mel ho, vím, Tolkien, Tolkien sám...

V chodbách pod zemí hledej slunce mý
Tahej za vlasy, ty, kdo zápasí, jen ví!

Boule, rána, srám - stestí, kde te mám?
Tísen po tele, vzhuru prátelé!

Tak jen pojd'................ Tolkien sám....

Píst'aly elfu, rány zahojí královna Galadriel
Píst'aly slabnou, kéz ti poradí tvá paní Galadriel,
tvá paní Galadriel

Nejvetsí z nezmensích projdes bránou
Zástupem silnejsích projdes bránou
S podlední odvahou projdes bránou
Zemdlený únavou projdes bránou

[English translation by Václav Satava] Tobacco, staff and knife, I beat - wake up and rise
Lazy eyes, but you do it when you will!

Tobacco, staff and knife, little-big man
Shields of steel, hurry up friends!

Let's go, the whole Northfarthing is in dark
Are you afraid? Have fear, as I know, Tolkien, Tolkien himself...

In tunnels under the ground search my son
Tear a hair of them who fight, and on!

Bump, hit, scary - where are you, my luck?
Sick[?] on the body, rise up, friends!

Let's go.........Tolkien himself

Elven flutes, wounds heal; Queen Galadriel
Flutes fadelet Lady Galadriel advise you
Your Lady Galadriel

Biggest to smallest you can walk through the gate
Through the crowd of strangers you can walk through the gate
With last boldness you can walk through the gate
With tired and weary you can walk through the gate

Comments