(©Petter 1998)

ni kommer och går
men inga polare består
alla följer samma spår
jag fäller en tår
jag fäller en tår som mitt eget hjärta slår
har en helt egen väg
som Gandalf Grå

Comments